Trema normen


Trema normen

Een scheiding zorgt er vaak voor dat er financiële onzekerheid bestaat tussen de twee partijen. Het verdelen van geld is immers niet altijd een even gemakkelijke opgave en in sommige gevallen kan het zelfs tot frustraties leiden. Hoe dit ook moge lopen, een manier om te helpen bij de berekening van bijvoorbeeld kinderalimentatie staat bekend als de trema normen.

Wat zijn de trema normen?

De trema normen zijn een berekeningsmodel waarmee men kan uitvogelen wat iemand de ander verschuldigd is aan alimentatie. Het gebeurt namelijk wel eens na een scheiding dat de man of vrouw financieel achtergesteld wordt op de ander.

Stel, u trouwt in huwelijkse voorwaarden en uw partner heeft al die jaren gewerkt en het overgrote deel van het inkomen verdiend. Dan wil het wel eens gebeuren dat, na een scheiding, een groot deel van het inkomen plotseling weg valt voor u. Als u dan ook nog eens de zorgtaken voor het kind grotendeels op u neemt dan zullen de kosten snel voor u de pan uit stijgen. Om u te beschermen tegen armoede en een groot verschil met de levensstandaard die u gewend was kunt een verzoek tot kinderalimentatie indienen.

Alle factoren overwogen
Deze alimentatie wordt bepaald op basis van verschillende factoren en normen. De meest bekende hiervan zijn de trema normen. Een set regels die bepalen aan de hand van de draagkracht en de behoefte hoeveel alimentatie er betaald moet gaan worden.

Trema normen zijn niet bindend

Deze trema normen zijn echter niet bindend, een rechter wil deze nog wel eens opzij zetten wanneer blijkt dat de situatie om andere afspraken vraagt. Echter, het is een zeer handige manier om alles eens door te lopen. Om even goed te kijken naar de harde cijfers en daar alvast een schatting bij te stellen. Het kan zowel u als uw ex-partner heel wat meer duidelijkheid verschaffen dan dat u zelf blind gaat gokken.