In welk opzicht is het geregistreerd partnerschap te vergelijken met een huwelijk?


In welk opzicht is het geregistreerd partnerschap te vergelijken met een huwelijk?

In welk opzicht is het geregistreerd partnerschap te vergelijken met een huwelijk?
De term huwelijk is er eentje die al eeuwen terug gaat. Door de jaren heen heeft de term ‘huwelijk’ en wat meer saai imago opgebouwd. Het werd erg traditioneel gevonden en het papierwerk en de gevolgen die eraan vast hangen zijn voor veel mensen een behoorlijke stap om te nemen. Daarom werd het geregistreerd partnerschap in het leven geroepen. Dit is in essentie hetzelfde, enkel zonder de grote gevolgen dat een huwelijk kan hebben en de traditionele ceremonie die eromheen hangt.

Geregistreerd partnerschap 

Een geregistreerd partnerschap bestaat ook uit duidelijke afspraken onderling, onder andere over het verdelen van het vermogen en de bezittingen. Wat het echter anders maakt is hoe het te boek staan voor de burgerlijke stand en het proces dat doorlopen moet worden wanneer één van u, of u beiden, besluit het te beëindigen.

Uit elkaar
Wanneer twee mensen uit elkaar gaan die een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen zij dit in principe buiten de rechter om doen. Voorwaarde hiervoor is echter dat zij het allebei met elkaars beslissing eens zijn en dat er geen minderjarige kinderen in het spel zijn. Wanneer dit wel het geval is dan zal de beëindiging van een huwelijk via de rechter moeten lopen. In dat geval is het dus exact hetzelfde als een huwelijk.

Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap voorwaarden stellen 

Een ander verschil  is dat een geregistreerd partnerschap altijd op basis van voorwaarden, wat maakt dat er dus goed afgesproken moet worden wie wat krijgt, en wie het eigendomsrecht heeft over welke spullen. Een heel wat andere wereld dus, dan het daadwerkelijke huwelijk.