Duur van Alimentatie


Duur van Alimentatie

banni

Duur van partneralimentatieplicht
Als er geen kinderen zijn uit het huwelijk en het huwelijk heeft korter dan 5 jaar stand gehouden dan is de alimentatieduur net zo lang als de tijd dat het huwelijk heeft geduurd. Bij het huwelijk waar kinderen uit voort zijn gekomen is de duur 12 jaar. Bij scheidingen die voor 1 juli 1994 zijn uitgesproken is de alimentatieduur onbeperkt, tenzij de rechter anders beslist. Dat laatste kan uiteraard lastig zijn zeker omdat de een een leven lang aanspraak kan maken op alimentatiebetaling door de ander.

Verlengen alimentatieplicht
Het kan voorkomen dat een ex-partner de alimentatieplicht na 12 jaar wil verlengen. Op basis van deze aanvraag zal de rechter beslissen of een verlenging redelijk is. Dat zal de rechter doen op basis van aangeleverde stukken en bewijzen waaruit de noodzaak van aanvulling blijkt en dat er geen andere optie is dan verlenging van de partneralimentatie. Dit heeft ook te maken met de mogelijkheden die de alimentatieontvanger tijdens het huwelijk heeft gehad om bijvoorbeeld via een studie na de scheiding een baan te kunnen vinden. De omstandigheden tijdens het huwelijk zijn dus ook van belang.

Duur van kinderalimentatie
De kinderalimentatie duurt in eerste instantie tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien het kind op de 18 jarige leeftijd zich kan onderhouden van levensonderhoud door een minimum jeugdloon te verdienen kan de kinderalimentatie wijzigen en-/of stoppen.

Is het kind niet zelfstandig en kan hij/ zij nog niet voor eigen levensonderhoud zorgen? Dan blijft de kinderalimentatie nog van kracht tot 21 jaar. Echter ontvangt het kind zelf rechtstreeks de kinderalimentatie. Tot 18 jaar ontving de moeder van het kind het kinderalimentatiegeld.

Het kan zo zijn dat de levensonderhoud in kosten veranderd. Daarom is het verstandig om in deze gevallen advies te vragen aan een accountant of fiscalist. Ook zijn er via internet de nodige tips te vinden. Ook hier kan de rechter een uitspraak doen als ouders er niet uit komen.

Alimentatie bij vakanties
Vakanties of een langer verblijf van een van de kinderen waarvoor kinderalimentatie wordt betaald zijn niet van invloed op de hoogte van de alimentatie. Veel kosten lopen immers gewoon door in die periodes.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende alimentatie pagina’s