Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?


Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?
Kinderen krijgen al genoeg te verduren wanneer de ouders uit elkaar gaan en u wilt, omwille van het belang van de kinderen, hen zoveel mogelijk kunnen ontzien. Toch kunt u niet voorkomen dat u er niet altijd kunt zijn. U zult wellicht nieuw werk moeten vinden, moeten verhuizen, of door een pittige scheiding gaan die u of uw ex-partner uitput. Om te voorkomen dat uw kind voor veel onduidelijkheden komt te staan doet er dan ook goed aan om samen met uw ex-partner een ouderschapsplan op te stellen.

De afspraken 

Dit is een overzichtelijke en schriftelijke samenstelling van afspraken waarin u overeenkomt hoe uw kind in deze situatie wordt opgevangen. Om te beginnen is het bijvoorbeeld belangrijk dat u in het ouderschapsplan opneemt wie wanneer het kind ziet. Of wat de vaste verblijfplaats wordt van het kind.

Uw keuze
Wanneer een ouderschapsplan nodig blijkt, is aan u en uw ex-partner. Heeft u het gevoel dat er teveel onduidelijkheden zijn tegenover het kind of uzelf, dan kunt u daarvoor kiezen. Daarnaast is het ook een duidelijk en voor de hand liggend middel om te voorkomen dat er in de toekomst conflicten ontstaan tussen u en uw ex-partner of u en uw kind.

Maak concrete en duidelijke afspraken 

Maak van meet af aan duidelijke afspraken om alles zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Een ouderschapsplan kan ook worden opgesteld met behulp van een bemiddelaar, wanneer u en uw ex-partner er niet uit kunnen komen. Deze derde, neutrale partij zal dan naar de belangen van het kind kijken en bepalen hoe deze het beste behartigt kunnen worden in het ouderschapsplan van u beiden.