Echtscheidingsbemiddeling


Echtscheidingsbemiddeling

Wat houdt echtscheidingsbemiddeling in?
Een scheiding heeft vaak al heel wat voeten in de aarde alvorens het besluit wordt genomen om ook daadwerkelijk uit elkaar te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat men niet in conflict kan raken met elkaar. Zeker na een langere tijd van huwelijk willen opgekropte emoties nog wel eens naar het oppervlak komen en dit kan lelijke ruzies veroorzaken. Wanneer dit het geval is spreekt men soms wel eens van een ‘vechtscheiding’. Een vechtscheiding laat zich kenmerken door een constante onmogelijkheid om er samen uit te komen. Beide partijen zullen vaker dan niet een advocaat inschakelen om te zorgen dat ze krijgen waar ze achten recht op te hebben. Wat ook vaak van toepassing is in deze gevallen is het gebruik maken van echtscheidingsbemiddeling. Deze bemiddelingsvorm spitst zich toe op alle mogelijke conflicten die de kop op kunnen steken tijdens een vechtscheiding.

Alles neutraal
Deze neutrale, derde partij zal in zo weinig maar duidelijk mogelijke gesprekken pogen op te lossen waar het is dat uzelf mee zit. Ook zal deze bemiddelaar proberen voor beide partijen een evenredige oplossing te vinden. Wat belangrijk hierbij is, is dat u altijd beseft dat ook u compromissen zal moeten sluiten. Het is simpelweg te makkelijk gezegd om maar gewoon voet bij stuk te houden. U bent zelf half verantwoordelijk voor de scheiding, wat betekent dat u dezelfde verantwoordelijkheid zal moeten dragen. Een vorm van echtscheidingsbemiddeling is een mediator. Deze persoon dient er enkel en alleen maar toe om vanuit een neutraal oogpunt te kijken naar de scheiding en voor beide partijen een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor het gehele conflict.