Waar gaan de kinderen wonen?


Waar gaan de kinderen wonen?

Waar gaan de kinderen wonen?
Wanneer u en uw ex-partner hebben besloten te gaan scheiden en er kinderen in het spel zijn blijven er altijd enkele vragen over. Bijvoorbeeld waar het kind zal gaan wonen en hoe de omgang tussen beide ouders daartoe geregeld zal worden.

Over het algemeen wordt aangeraden om dit tussen beide partijen persoonlijk te bespreken. Wanneer dit echter niet het geval is, kan een rechter worden ingeschakeld die specifiek naar deze belangen zal kijken en zal bepalen waar deze belangen het beste behartigt kunnen worden. Daarnaast zijn er ook de conventionele en traditionele afspraken, die we eigenlijk collectief als aannames zijn gaan zien wanneer het gaat om een echtscheiding.

Goede afspraken
Iedereen kent of kende eigenlijk wel iemand wiens ouders gescheiden zijn. Vroeger hoorde men vaak dat het kind bij de moeder bleef wonen. Vanuit traditionele en conventionele redenen blijft dit tot op vandaag de dag nog de norm, al komt het steeds vaker voor dat kinderen na een echtscheiding meer tijd bij de vader doorbrengen.

De belangen van het kind 

Belangrijk is dat hierbij altijd gekeken wordt naar de belangen van het kind. Wensen u en uw ex-partner bijvoorbeeld dat het kind op dezelfde school blijft, dan is het in het belang van het kind om zo dicht mogelijk bij school te blijven wonen. Belangrijk is ook dat u een omgangsregeling treft.

Een rechtelijke gang kan een kind zwaar vallen

Mocht het kind bijvoorbeeld bij de moeder wonen dan is het evengoed redelijk dat het kind in de weekenden bij de vader is. Een rechtelijke gang kan een kind zwaar vallen. Probeer daarom altijd in eerste instantie om er als een gezamenlijke partij uit te komen alvorens u deze weg kiest om te bewandelen.