Algemene kinderbijslagwet


Algemene kinderbijslagwet

Wat houdt de algemene kinderbijslagwet in?
Kinderen. Wie kent ze niet? Veel mensen hebben een kinderwens en het is in de samenleving van vandaag niet altijd de meest goedkope kostenpost. Terwijl het leven om ons heen duurder wordt en de koopkracht toeneemt stijgen ook alle kosten die te maken hebben met het opvoeden van een kind. Daarnaast worden de gezinnen ook alsmaar kleiner nu vooral het religieus goed steeds verder afneemt in de maatschappij. Grote gezinnen zijn simpelweg niet meer van deze tijd en veel ouders hebben allebei een baan, waardoor de welvaart van het gezin vaak stijgt. Toch zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij een kind simpelweg teveel kan kosten. Voor deze zaken, alsook een extra bijdrage van de overheid om opvoeding te ondersteunen en stimuleren, bestaat er de algemene kinderbijslagwet. Deze wet heeft betrekking tot de kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten, speciaal bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de woonplaats. Ook kan uw eigen inkomen mee worden genomen in de overweging, al het komt het vaker dan niet voor dat mensen allen hetzelfde bedrag aan kinderbijslag ontvangen.

Wat krijgt u aan kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd. In de onderstaande tabel kunt u terugvinden wat u per kind per kwartaal krijgt.

0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar € 219,97 € 267,10 € 314,24

Gevonden op; https://www.nibud.nl/consumenten/kinderbijslag/

Bijzondere gevallen
In sommige gevallen kunt u ook kinderbijslag krijgen als uw kind in het buitenland woont, of wanneer u of uw partner in het buitenland woont en werkt. De beste manier om hier het fijne van te weten te komen is door contact op te nemen met de Rijksoverheid of de Belastingdienst. Via laatst genoemde loopt de aanvraag naar de kinderbijslag. Men zou kunnen zeggen dat het een prachtige bijkomstigheid is van onze verzorgingsstaat, waar wij allen hard voor hebben gewerkt en nog steeds hard voor werken. De kinderbijslag is dan ook een welkome gift voor veel mensen, zeker degenen die financieel in een lastig pakket zitten.