Deurwaardersexploot


Deurwaardersexploot

Wat is een deurwaardersexploot?
Wanneer er een scheiding in werking gaat is er altijd een echtscheidingsconvenant bij betrokken. Hierin staat exact uitgeschreven en ondertekent wie wat krijgt. Ook staat erin beschreven wat de omgangsregeling met de kinderen zal zijn, als onderdeel van het ouderschapsplan. Zonder een echtscheidingsconvenant zal een rechter een echtscheiding nooit accepteren, het is dus essentieel dat u en uw ex-partner deze in orde maken. Wanneer alle formulieren in orde zijn zal de rechter het document bekrachtigen waarna deze rechtsgeldig worden verklaard. Wat ook in de echtscheidingsconvenant is opgenomen is bijvoorbeeld de hoogte van de alimentatie. Deze is vaak van belang voor de partij die nu in levensstandaard achteruit gaat en niet zelf de middelen heeft om voldoende te worden voorzien in levensonderhoud. Wat het betekent wanneer een echtscheidingsconvenant bekrachtigd wordt is dat deze kan worden afgedwongen. Dat wil zeggen dat, wanneer één van de twee partijen zich niet aan de afspraken houdt de andere partij deze kan afdwingen middels een incassobureau of een deurwaarder.

Altijd gelijk
Een deurwaarder zal altijd op een gelijke manier te werk gaan. Er bestaat een aan vormvoorschriften gebonden geschrift waarin de deurwaarder een vordering aanzegt en dat aan een persoon wordt betekent. Dat geschrift heet het deurwaardersexploot. Het kan van pas komen om dit te kennen voordat u besluit een deurwaarder in te schakelen om bepaalde zaken af te dwingen bij uw ex-partner. Een scheiding is vaak al erg vervelend voor beide partijen. Het is dan ook raadzaam om zoveel mogelijk zaken goed en eerlijk te regelen voordat u met elkaar in de clinch ligt. Een deurwaarder is vaak een extreem middel tot een einde. Het lokt een heftige reactie uit bij degene die bezoek krijgt van de deurwaarder, dus beraad uzelf goed alvorens u dit soort middelen in gaat zetten om te krijgen wat u wilt.