Wat is kinderalimentatie?


Wat is kinderalimentatie?

Hou rekening met de kinderen
Wanneer een scheiding plaats vindt is natuurlijk voor niemand prettig. Maar wat veel mensen echter niet bedenken is dat er vaak ook kinderen bij betrokken zijn. Deze staan middenin de strijd en ondervinden vaak, hoe jonger ze zijn, flinke emotionele schade aan deze gebeurtenissen.

Kinderalimentatie

Maar naast het emotionele aspect is er uiteraard ook nog het zakelijke deel. Kinderen behoeven namelijk een opvoeding en die bestaat uit meer dan alleen maar de emotionele kant. Er moet ook betaald worden, en hoeveel welke partner betaalt wordt overeen gekomen in de echtscheidingsconvenant.

Hoelang wordt er kinderalimentatie betaald 

Het bedrag dat hiervoor wordt vastgesteld noemt men kinderalimentatie. Deze financiële regeling is van toepassing tot uw kind 21 jaar is geworden. Wanneer kinderen tussen het 18e en 21e levensjaar werken of studiefinanciering ontvangen heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie.

Goede afspraken zijn essentieel
Aangeraden wordt om zelf een afspraak te maken over de kinderalimentatie. De rechter zal dit bedrag echter wel beoordelen wanneer deze zich buigt over de echtscheidingsconvenant en bijstellen wanneer dit bedrag te laag wordt geacht.

Ouderschapsplan

Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen zal de rechter zelf een bedrag vaststellen. Deze gemaakte afspraken moeten uiteindelijk in het ouderschapsplan terecht komen. In dit plan staan alle gemaakte afspraken met betrekking tot de kinderen. Wanneer uw ex-partner betaling verzuimd is dit uiteraard ontzettend vervelend. In een dergelijk geval kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, oftewel het LBIO.

Indexering van alimentatie 

Ook wordt de alimentatie jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit noemt men de indexering van alimentatie, en dit percentage wordt jaarlijks in november bekend gemaakt door de overheid. Op 1 januari het daarop volgende jaar gaat deze indexering dan ook direct van kracht.