Huwelijksvermogensrecht


Huwelijksvermogensrecht

Wat is het huwelijksvermogensrecht?
Wanneer mensen besluiten dat de relatie officieel moet worden gemaakt in de ogen van de wet zijn er verschillende manieren om dit vast te leggen. Ook wanneer er geen relatie in het spel is maar een vergaande samenlevingsvorm bestaan er ook verschillende manieren.

Er zijn vier bekende manieren waarop samenlevingsvormen mogelijk zijn, namelijk;

  • Klassiek trouwen; dit kan gebeuren in gemeenschap van goederen waar men gelijk eigendomsrecht verkrijgt over alle bezittingen.
  • Huwelijkse voorwaarden; deze voorwaarden wordt vastgelegd wat van wie is en wie waarop aanspraak kan maken wanneer het huwelijk spaak loopt en een scheiding wordt aangevraagd.
  • Het geregistreerd partnerschap; wat in ogen van de wet hetzelfde is als trouwen maar dan ontbreekt het aan de ceremonie en traditie.
  • Een samenlevingscontract; waarin eveneens afspraak gemaakt wordt over wat van wie is. Een andere vorm is ongehuwd samenleven oftewel samenleven zonder contract.

Samen vermogen opbouwen
Waar het uiteindelijk op neer komt is dat men met samenleven een gezamenlijk vermogen opbouwt. Zeker wanneer men intensief samen leeft ontstaat er een gezamenlijk bezit en wanneer de relatie of samenleving wordt afgebroken, dan spreekt men van het huwelijksvermogensrecht om te bepalen wat ieders aandeel in het vermogen van de partners is.

Het erfrecht 

Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Het is goed om afspraken te maken over het huwelijksvermogensrecht, omdat dit ook weer anders is bij elke samenlevingsvorm. Dit is ook van groot belang bij rampscenario’s zoals overlijden, faillissement en scheiding.

Om te voorkomen dat uzelf of uw partner onrechtmatig aanspraak maakt op bepaalde bezittingen of delen van het vermogen moet u goede afspraken maken over het huwelijksvermogensrecht. Leg deze desnoods goed en wel vast.