Finaal verrekenbeding


Finaal verrekenbeding

Wat is het finaal verrekenbeding?
Wanneer mensen trouwen kunnen ze dit in verschillende vormen doen. Zo is er de gemeenschap van goederen, waarbij men overeenkomt dat er gedeeld wordt in alles. Zo worden alle spullen voor de helft van ieder en ook de liquide middelen zoals spaartegoeden, schulden en verdiensten worden gedeeld. Het is een veel voorkomende vorm van trouwen, in het huwelijk treden. Het is eveneens de meest simpele variant om het zo maar te zeggen, wanneer er een echtscheiding in zicht is. Dan kan er simpelweg terug gevallen worden op de gemaakte afspraken en wordt alles verdeeld over de deelnemende partijen.

Een andere vorm waarop getrouwd kan worden zijn onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer men onder huwelijkse voorwaarden trouwt maakt men voordat het huwelijk voltrokken wordt afspraken over wat exact van wie is. Dit zien we vooral bij zelfstandig ondernemers die op deze manier hun bedrijf weten te beschermen tegen mogelijke verliezen die een scheiding met zich mee brengt. Mocht u nou onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, dan zijn er enkele uitzonderlijke regelingen waar u even oog op moet houden. Eentje daarvan is het finaal verrekenbeding.

Gezamenlijk vermogen
Wanneer u gebruik maakt van het finaal verrekenbeding verdeelt u bij een scheiding het gezamenlijk vermogen volgens dezelfde methode als men zou doen wanneer men bij gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. U kunt uiteraard wel bepaalde zaken buiten de verdeling laten, zoals bijvoorbeeld een eigen onderneming. Wat er nog meer buiten kan worden gehouden is het vermogen dat je voor het huwelijk al had en eventueel vermogen dat u geschonken is of wellicht wat u geërfd heeft in de loop der tijd. Als u tijdens het huwelijk niet hebt gewerkt met een periodiek verrekenbeding dan zal dit worden gecorrigeerd in het finaal verrekenbeding. Op deze manier kunt u makkelijk gezamenlijke eigendommen eerlijk verdelen onder elkaar.