Hoe vraag ik een scheiding aan?


Hoe vraag ik een scheiding aan?

Hoe vraag ik een scheiding aan?
Een scheiding is niet zomaar achter de rug, laat staan zomaar tot besloten. Er gaan een hoop zaken aan vooraf, vaker dan niet emotioneel. Voor veel mensen is de keuze tot scheiding ook niet zomaar gemaakt. Het is een heftige keuze die vaak een vreselijke impact heeft op meerdere levens. Maar toch is het handig om te weten hoe het precies in zijn werk gaat.

Verzoekschrift 

Een echtscheiding wordt aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen aan de rechtbank. Dit loopt immer via uw advocaat en hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Twee wegen van aanvragen
Het verzoekschrift kan op twee manieren worden ingediend. Namelijk;

  • Samen met uw partner
  • Alleen

 

Eenzijdig verzoekschrift 

Indien je samen met je partner een echtscheiding aanvraagt heet dat een eenzijdig verzoekschrift. Wanneer u samen een scheiding aanvraagt is één advocaat genoeg.

Je vraagt alleen een echtscheiding aan

Indien er één partner de scheiding aanvraagt en de andere partner is er niet mee eens moet er een tweede advocaat ingeschakeld worden.

Nevenvoorzieningen 

In het verzoekschrift kan ook gevraagd worden om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die betrekking heeft tot de echtscheiding, waarin bijvoorbeeld de omgang met de kinderen is opgenomen. Als u het samen eens bent geworden zal zowel de nevenvoorziening als de scheiding in één zitting worden beslist. Zo niet, dan worden beide verzoeken in een aparte zitting worden behandeld.