Wat is een mediator?


Wat is een mediator?

Wat is een mediator?
Wanneer een scheiding in een nare richting dreigt te gaan kan dit natuurlijk nooit prettig zijn voor de partijen. Ieder wil op zijn eigen manier uiteraard zo snel mogelijk ergens uit willen stappen, de rompslomp achter zich laten en met het helingsproces beginnen. Dan is het des te vervelender wanneer je ergens niet samen uitkomt, laat staan wanneer het de kant op dreigt te gaan dat jullie straks tegenover elkaar staan in de rechtszaal. Om zoiets te voorkomen is het vak ‘mediator’ in het leven geroepen.

Mediator behartigt de belangen van beide partijen 

Een mediator is iemand die optreedt als een derde partij. Een neutrale bemiddelaar als het ware, die met beide partijen in alle rust om de tafel gaat zitten en gaat zoeken naar de passende middenweg. Soms komt het voor dat koppels echt wel bereid zijn om er samen uit te komen maar dat de pijn, het verdriet of de frustratie nog dermate groot is dat men er niet uit kan komen. Een mediator kan er dan bij gaan zitten om een oplossing te vinden. Om te zorgen dat er altijd een uitweg wordt gevonden die voor beide partijen passend is, wordt wel om ieders gelijke bereidheid en welwillendheid gevraagd om deel te nemen daaraan.

Neutraal als derde
Een mediator is dus niet iemand die op gerechtelijke bases bepaalde strijden uit gaat vechten. Het is iemand die op zoek gaat naar wat de meest eerlijke en meest redelijke uitweg is voor beide partijen. Wanneer u echter in zo’n dergelijk vervelend pakket bent gekomen dat u er echt niet meer door middel van kalme communicatie uit kunt komen, dan is een advocaat een volgende stap. Let wel op dat een advocaat en daarbij komende rechter vaak veel duurder is. Een mediator kan gemiddeld tussen twee en vijf gesprekken voeren om tot een oplossing te komen.