Omgangsrecht


Omgangsrecht

81269536051

Omgangsrecht na een scheiding
Een kind heeft het recht om met beide ouders contact te hebben. Na een scheiding moet dus goed geregeld worden dat je kind beide ouders regelmatig ziet. Ook al gaan de kinderen bij jou wonen na de scheiding, dan hebben ze alsnog het recht om je ex-partner te zien. Dit wordt allemaal vastgelegd in een omgangsregeling. Die stellen jullie samen op in het ouderschapsplan.

Kind staat voorop
Het opstellen van een omgangsregeling is niet altijd even makkelijk. Je moet ervoor zorgen dat je kind een eerlijk aantal uren bij beide ouders is, dit betekent dat jij je kind niet altijd zult zien. Als je hier niet uitkomt met je ex-partner, moeten jullie naar de rechter. Als je kinderen hebt die ouder zijn dan twaalf, dan worden die ook door de rechter gehoord.

Die wil namelijk weten wat de wensen van je kind zijn en zal hier in de uitspraak rekening mee houden. Voor je kind kan dit heel zwaar zijn, omdat hij of zij in een rechtbank moet bijdragen aan een oplossing van jullie problemen. Doe je best om ze hier niet mee op te zadelen door het onderling af te handelen.

Geen omgangsrecht
In een vervelender geval is het beter als er geen omgangsrecht is met één van de ouders. Bijvoorbeeld als je ex-partner gewelddadig is en daarom geen veilige leefomgeving aan jullie kind van bieden. In dit geval kun je via de rechter vragen om het recht op omgang te laten ontzeggen. Dit kan ook al ingediend worden als je kind zelf ernstig bezwaar maakt om één van de ouders regelmatig te zien.

Schakel hulp in
Het is voor je kind het beste als de omgangsregeling zonder rechter wordt opgesteld. Als jullie dus moeite hebben om er samen uit te komen, is het beter om een bemiddelaar in te stellen die jullie helpt bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dit levert voor je kind een stuk minder stress op en het zal allemaal sneller achter de rug zijn.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over kinderen