Als een van de partners in het huis wil blijven wonen?


Als een van de partners in het huis wil blijven wonen?

Als een van de partners in het huis wil blijven wonen, wat dan?
De gemeenschappelijke goederen die worden opgebouwd tijdens een huwelijk omvatten vaak ook het huis waarin beiden wonen. Deze woning wordt in dit geval als een object gezien, iets van waarde waar geld in zit. En tenzij men anders heeft besloten in huwelijkse voorwaarden behoort het huis ieder evenredig toe. Dat wil zeggen dat de waarde ervan eerlijk verdeeld behoort te worden tussen de twee partijen, wat vaak nog wel een lastige zaak wil blijken. Een huis deel je niet zomaar in tweeën namelijk.

Wie blijft er in het huis wonen?

Wanneer een koppel uit elkaar gaat is er vaak sprake van een goed overleg tussen beiden over wie er in het huis blijft wonen. Dit huis heeft voor beiden een emotionele waarde en kan voor beiden ook erg lastig zijn om achter te laten.  Wanneer één van beiden uiteindelijk in het huis wilt blijven wonen zijn hier eerst goede afspraken met de andere partij voor nodig. U moet beiden instemmen met het feit dat één van u eigenaar wordt van de woning.

Kopen of uitkopen
Wanneer deze afspraken overeen zijn gekomen is er nog de zaak van uitkopen. De tweede partij moet namelijk worden uitgekocht door de ander, omdat het recht op de helft van de waarde van de woning niet zomaar vervalt. Om te voorkomen dat er in een later stadium nog aanspraak kan worden gemaakt op de woning behoort de één de ander uit te kopen. Het verschil in wie wat betaalt is afhankelijk van de onderwaarde of overwaarde. Bij onderwaarde betaalt de vertrekkende partner de helft uit aan degene die er blijft wonen. Bij overwaarde betaalt degene die blijft de helft aan de vertrekkende partner. Op deze manier kan de vertrekkende partner later geen aanspraak maken op het huis.