Eigen bedrijf


Eigen bedrijf

912741298741829

Ik heb een eigen bedrijf en ga scheiden, wat nu?
Het zal tijdens je scheiding niet direct in je opkomen, maar als je een eigen bedrijf hebt kan dit onderdeel van de scheiding worden. Hierbij hoef je niet te denken aan het afstaan van je bedrijf – of een deel daarvan – maar wel aan de waarde ervan. Als de bezittingen tussen jouw en je ex-partner verdeeld moeten worden, valt hier ook geld onder. En jouw bedrijf is geld waard.

Hoe werkt het
Op basis van de jaarcijfers wordt de waarde van je bedrijf bepaald. Hiervoor wordt vaak samengewerkt door je eigen accountant en een van buitenaf, om een zo eerlijk mogelijk beeld van de financiële situatie te schetsen. Als duidelijk is wat het bedrijf waard is, kan worden gekeken hoeveel er kan worden afgestaan aan je ex-partner.

Levensvatbaarheid
In veel gevallen is je bedrijf de bron van inkomsten voor het gezin. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het ook na het afstaan van het deel aan de ex-partner, nog genoeg geld overblijft om het bedrijf draaiende te houden. Hier wordt ook rekening mee gehouden in de hoogte van de alimentatie. Het voortbestaan van je bedrijf is vaak ook van belang voor het inkomen van je ex-partner.

Rechtsvorm
Een eenmanszaak valt bij een huwelijk in gemeenschap van goederen in die gemeenschap. Dit betekent dat jullie allebei de helft van de waarde van het bedrijf krijgen. Dit geldt ook bij een V.O.F. waarin jullie allebei werkzaam zijn. Als er nog andere mensen betrokken zijn bij de V.O.F. hebben jullie alleen recht op je eigen deel. En mocht één van jullie na de scheiding de V.O.F. verlaten, dan moet de rechtsvorm veranderd worden. Bij andere rechtsvormen moet bekeken worden wie welk deel van het bedrijf krijgt. Dat gebeurt ook als slechts één van jullie eigenaar is.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over bezitting