Spaargeld


Spaargeld

00910902

Scheiden: wat te doen met het spaargeld
Het verdelen van het vermogen is één van de vele zaken die tijdens een scheiding geregeld moeten worden. Hoe jullie (spaar)geld verdeeld gaat worden, hangt af van de afspraken die jullie samen maken.

De volgende geldt voor de vorm van huwelijk;

  • Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan is vooraf duidelijk wie wat krijgt.
  • Bij gemeenschap van goederen krijgt ieder in principe de helft.

Huwelijkse voorwaarden
Als jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd is vooraf afgesproken wie wat krijgt in een scheiding. Vaak blijft je eigen spaargeld dan van jou. Toch bouw je tijdens een huwelijk waarschijnlijk een hoop gezamenlijk op en dan is er meestal een flinke spaarrekening te verdelen. In dat geval kunnen jullie bijvoorbeeld op basis van inkomen bekijken op welke manier dat geld verdeeld wordt. Soms worden stellen het niet eens, dan moet er bemiddeld worden.

Gemeenschap van goederen
Bij een huwelijk dat is gesloten met gemeenschap van goederen worden alle bezittingen eerlijk verdeeld. Dat betekent dat ieder een helft krijgt, ook bij het verdelen van de spaarrekening. Als de spaarrekening ook na de scheiding wordt voortgezet, dient de rekeninghouder ook de helft af te staan. Hiervoor geldt wel een betalingstermijn. Meestal is dat tot vier weken na de officiële scheidingsdatum.

Welk bedrag moet verdeeld worden
De waarde van het bedrag op de spaarrekening kan nogal eens veranderen. Daarom wordt er een peildatum aangehouden als datum waarop de helft moet worden uitgekeerd aan de ex-partner.

Deze peildatum is meestal de dag waarop de echtscheiding officieel wordt. Jullie kunnen dan voor kiezen wat er verder gebeurt. De rekening kan voortgezet worden of worden opgeheven. Ook hiervoor kun je je het beste laten informeren.

Spaargeld kinderen
Als jullie voor de kinderen spaarrekeningen hebben lopen, hoeft daar normaal gesproken niets aan gedaan te worden. Jullie kunnen laten vastleggen dat er vanuit beide ouders iedere maand een vast bedrag wordt gestort op die rekeningen. Ook kun je eventueel late vastleggen dat die rekeningen specifiek bedoeld zijn voor de kinderen en niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over bezitting