Hoe kan ik alimentatie krijgen?


Hoe kan ik alimentatie krijgen?

Hoe kan ik alimentatie krijgen?
Alimentatie is een bron van inkomsten die u kunt ontvangen van uw partner wanneer u na een echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk. In praktijk is er vrijwel altijd recht op partneralimentatie, en die wordt vaak verkregen door degene die niet de kostwinnaar was in het huwelijk.

Rijkere huwelijken
Het is een gegeven dat vooral voorkomt bij rijkere huwelijken. Waar de vrouw bijvoorbeeld niet werkte of verantwoordelijk was voor een substantieel inkomen wordt vaak het verzoek gedaan bij de rechter om partneralimentatie te krijgen. Dit houdt in dat de man een specifiek bedrag per maand af zal moeten dragen om de vrouw te blijven voorzien in dezelfde levensstandaard. Voorwaarde hierbij is wel dat zij (of hij) niet genoeg inkomen kan genereren op zelfstandige basis om in eigen levensonderhoud voorzien.

Behoefte versus draagkracht 

De rechter maakt een vergelijking tussen de behoefte en de draagkracht van de ex-partner. Op deze manier kan nooit teveel worden gevraagd maar zal er ook nooit te weinig worden afgestaan. De hoogte van het alimentatiebedrag wordt opgenomen in de echtscheidingsconvenant, wat betekent dat deze afdwingbaar zijn mits deze rechtsgeldig zijn verklaard door een rechter. Gaat u er niet van uit dat u na een echtscheiding direct recht heeft op partneralimentatie. Het komt net zo goed voor dat de ex-partner niet in staat is een betrekkelijk bedrag af te staan in de vorm van alimentatie.