Pensioen en conversie bij scheiden


Pensioen en conversie bij scheiden

Pensioen en conversie bij scheiden
Als je gaat scheiden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Denk aan de opvoeding van de kinderen en de verdeling van jullie gezamenlijke bezittingen. Daarbij hoort echter ook de verdeling van de pensioenen en dat vergeten mensen nogal eens. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat je ex-partner recht heeft op een deel van jouw ouderdomspensioen en van het partnerpensioen. Toch kunnen jullie tijdens de scheiding zelf regelen hoe dit in de toekomst wordt verdeeld. Je kunt namelijk ook afwijken van de wet en voor conversie kiezen.

Hoe werkt het
Normaal gesproken sta je na je scheiding een deel van je opgebouwde pensioen af. Het gaat dan om het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Zodra je met pensioen gaat, krijgt je ex-partner een deel van jouw pensioen ook uitbetaald. Dit gebeurt alleen maar zolang jullie allebei in leven zijn.
Toch ben je niet verplicht hierin. Samen met je partner kun je tot een overeenkomst komen waardoor jullie niets aan elkaar hoeven te betalen.

Conversie
Via conversie wijk je in zekere zin ook af van de gewone pensioensregeling. Hierbij wordt het aandeel van je ex-partner van het ouderdoms- en partnerpensioen in één pot gestopt. Dit wordt dan een pensioenrecht voor je ex. Dit geeft de vrijheid voor je ex-partner om zelf te bepalen wanneer het pensioen ingaat. Hij of zij hoeft dan dus niet te wachten totdat jij de pensioengerechtigde leeftijd hebt behaald. Wel geldt als regel dat je ex volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Nadelen
Aan de ene kant is het een goede regeling. Jullie weten beiden wat je krijgt of inlevert en je bent in één keer van het afbetalen af. Mocht je ex-partner echter komen te overlijden, dan krijg je helemaal niets terug in tegenstelling tot de gewone regeling. Dan stopt de betalingsregeling en krijg jij maandelijks gewoon weer je volledige pensioen uitgekeerd. In dit geval ben je alles kwijt, want bij conversie doe je afstand van jouw helft van het pensioen.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende pagina’s over pensioen