Pensioenverevening


Pensioenverevening

9-3172581927

De pensioenverevening
Pensioenverevening regelt feitelijk de verdeling van het pensioen tussen beide voormalig echtelieden. De achterliggende gedachte is dat een partner recht kan hebben op het pensioen van de ander voor het gedeelte dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat kunnen aanzienlijke bedragen zijn. Het is de keus of je ten tijde van je pensioen nog wilt worden geconfronteerd met de gevolgen van een huwelijk dat dan misschien al tientallen jaren daarvoor is beëindigd.

Voorwaarden van de pensioenverevening
Deze regel geldt voor de huwelijken of geregistreerde partnerschappen die na 30 april 1995 zijn ontbonden. Je kunt afzien van dit recht door het uitsluiten van de toepassing van deze wet.
Om aanspraak te maken op deze regeling moet degene die de aanspraak wil maken dit doen binnen twee jaar na beëindiging van het huwelijk. En met beëindiging wordt bedoeld het inschrijven van de scheiding bij de burgerlijke stand.

Conversie van de pensioenverevening
Als er sprake is van een redelijk leeftijdsverschil tussen de gescheiden partners en er is sprake van en recht op pensioenverevening dan kan worden gekozen voor conversie.  In dat geval wordt de waarde van het ouderdomspensioen omgezet in een vast recht op het eigen pensioen. Degene die het deel vanuit de verevening ontvangt kan dit deel dan gebruiken als het eigen pensioen ingaat.

Altijd goed advies inwinnen
De regeling van pensioenverevening is ingewikkeld en heeft vele voordelen en nadelen. Een goed advies is dus heel veel waard. De mediator maar ook de advocaat kan je hierin goed helpen. Ook een onafhankelijk advies kan veel duidelijkheid geven.

Veel gestelde vragen:

 

Bekijk ook de volgende pagina’s over partnerschap