Griffierechten


Griffierechten

Wat zijn griffierechten?
Hoewel men vaak hoopt dat het goed te regelen is tussen twee partijen komt het soms ook voor dat een ex-koppel in een vechtscheiding belandt. Een vechtscheiding kenmerkt zich door inschakeling van advocaten of mediators die vervolgens als neutrale partij aantreden om de belangen van iedere partij op zich te behartigen. Een advocaat is echter nog stap verder dan een mediator omdat deze een daadwerkelijke juridische strijd zal beginnen. Waar een mediator vooral zal proberen tot een compromis te komen.

Griffierechten 

Wanneer u er toch voor kiest om een advocaat in te schakelen kan het wel eens van belang zijn dat u goed op de kosten gaat letten. U betaalt namelijk griffierechten zodra u naar de rechter stapt. Griffierechten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Het is dus zo dat, hoe langer en intenser de zaak zich bewijst te zijn, hoe meer tijd de rechter erin zal moeten steken. Maar griffierechten zijn geen vaststaand bedrag. Een rechter kan bijvoorbeeld geen vast uurtarief vragen.

Hoe hoog zijn griffierechten?
Griffierechten en de hoogte ervan zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt er mee wat de zaak zelf precies inhoudt. Daarnaast is het belangrijk om uw inkomen zelf te melden en of u een particulier of organisatie, dan wel rechtspersoon, bent. Dit zijn slechts enkele factoren die van belang zijn wanneer de griffierechten worden bepaald. Uiteindelijk komt het erop neer dat u zich niet moet verkijken op deze kosten. Mocht een rechtszaak u simpelweg teveel geld kosten, dan kunt er altijd nog voor kiezen om aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan u sterken in uw zaak.