Kan een van de ouders alleen het gezag over een kind krijgen?


Kan een van de ouders alleen het gezag over een kind krijgen?

Kan een van de ouders alleen het gezag over een kind krijgen?
De wet stelt dat iedere ouder het gezag heeft over zijn of haar kinderen tot deze volgens de wet volwassen zijn. Dit is op zijn of haar achttiende leeftijd. Dat wil zeggen dat een ouder bepaalde beslissingen kan maken voor het kind, en hier ook voor aansprakelijk zullen worden gesteld.

Omgangsregeling 

Wanneer ouders uit elkaar gaan ontstaat er vaak een omgangsregeling waarbij wordt gezorgd dat de kinderen beide ouders evenveel zien. Vaak is het zo dat het kind in kwestie doordeweeks bij de ouder is die het dichtst bij school woont, waar de andere ouder het kind in de weekenden ziet. Zorgt u ervoor dat deze omgangsregeling duidelijk is, ook tijdens de vakanties en feestdagen, om zo te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan voor uw kind.

Allebei verantwoordelijk
Wanneer ouders het geregistreerd partnerschap of huwelijk beëindigen blijven zij in principe gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen maar uitzonderingen zijn mogelijk. Zo kan een rechter bijvoorbeeld bepalen dat het in het voordeel van het kind is om een ouder het gehele gezag te geven. Het belang van het kind staat hier altijd voorop.

Bijvoorbeeld waarbij er een onaanvaardbaar risico ontstaat dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders. Vooral wanneer er waarschijnlijk op korte termijn niet of geen voldoende verbetering zal ontstaan in deze situatie. Ook kan de rechter hiertoe beslissen wanneer de wijziging van het gezag op een andere manier noodzakelijk is om de belangen van het kind te dienen.

Plicht bij gehele gezag 

Nu wil dit niet zeggen dat er na toezegging van het gehele gezag geen enkele aandacht meer hoeft te worden besteed aan de andere partij. Een plicht van de oudere die het gehele gezag krijgt toebedeeld is onder andere dat contact met de andere ouder in stand moet worden gehouden.