Echtscheidingsakte


Echtscheidingsakte

Wat is de echtscheidingsakte?

Wanneer blijkt dat dit simpelweg niet meer samen zijn lukt dan is het soms de beste oplossing om niet meer met elkaar verder te gaan. Wanneer men gaat scheiden zijn er van te voren nog een paar stappen die wettelijk doorlopen moeten worden. Zo moeten beide partijen een echtscheidingsconvenant opstellen. In deze echtscheidingsconvenant staan alle zaken die ertoe doen bij een scheiding. Denk aan de verdeling van spullen, de rechten op bepaalde financiële middelen, de hoogte van de mogelijke alimentatie en een ouderschapsplan wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn. Wanneer deze convenant compleet is, kan deze via een advocaat worden ingediend bij een rechter. Als de rechter deze convenant wettelijk compleet beschouwt dan zal deze de scheiding bekrachtigen en rechtsgeldig maken.

 

Na de bekrachtiging

Wat volgt op deze bekrachtiging van een echtscheiding is het opstellen van de echtscheidingsakte. Een echtscheidingsakte is het schriftelijk bewijs dat twee mensen niet meer met elkaar getrouwd zijn. Deze akte is eveneens opgenomen in de burgerlijke stand en van deze akte kan men een afschrift aanvragen. Op dit afschrift staat eigenlijk altijd hetzelfde, namelijk dat het huwelijk ontbonden is. Het kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Zo kunt u het afschrift digitaal aanvragen maar het kan ook schriftelijk met het ‘aanvraagformulier akte ontbinding huwelijk’. Door dit in te sturen naar uw lokale overheid, zoals de gemeente, kunt u het gehele proces in werking stellen.