Huwelijk schulden


Huwelijk schulden

Schulden in een huwelijk
Bij een huwelijk kan het gebeuren dat een van beide partners een schuld heeft. Dat kan een schuld zijn als gevolg van een eerder huwelijk of een schuld uit zakelijke omstandigheden. Als de partner met de schuld deze schuld buiten het huwelijk wil houden kan worden gekozen voor een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. De gedachte is dan dat de andere partner niet aansprakelijk is voor deze schuld.

Schulden voor of na het huwelijk
Indien een partner een schuld heeft voordat het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden wordt voltrokken blijft deze schuld op de naam van de partner met de schulden staan. Dit in tegenstelling tot een huwelijk in gemeenschap van goederen. Hierbij zal de schuld wel op beide partners kunnen worden verhaald. Het kan wel voorkomen dat schulden die beide echtelieden laten ontstaan in het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden op beide partners kan worden verhaald.

De aansprakelijkheid in een huwelijk
Of schulden op de naam van ene of op de andere partner terechtkomt wordt bepaald door de wijze en het tijdstip waarop de schulden tot stand zijn gekomen. Een schuldeiser kan beslag leggen op bijvoorbeeld het inkomen van de partner die de schuld net heeft gemaakt.

Dat is een lastige situatie ook als beide partners die aansprakelijkheid aanvankelijk hadden uitgesloten door een akte op basis van een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Het is dan aan de partner op wiens inkomen of bezittingen beslag wordt gelegd om aan te tonen dat er wel degelijk een scheiding van aansprakelijkheid aanwezig is.

Administratie bijhouden
Om in voorkomende gevallen tijdig aan te kunnen tonen dat een eventuele schuldeiser geen aanspraak kan maken op het inkomen of de bezittingen van een van beide partner dient een adequate administratie te worden bijgehouden. In de praktijk zal dat niet altijd het geval zijn en dat kan uiteraard verregaande gevolgen hebben.