Is partneralimentatie netto of bruto?


Is partneralimentatie netto of bruto?

Is partneralimentatie netto of bruto?
Partneralimentatie is voor de ontvanger namelijk wel belast. Er moet dan ook een bijhorend percentage aan inkomstenbelasting worden betaald door de ontvanger. Dit is vaak 42%, al was het in 2015 minimaal 36,50%. Daarnaast moet de ontvanger ook de procentuele premie ZVW (in 2015 4,85%) betalen.

De helft daadwerkelijk ontvangen

Dit betekent dat de ontvanger uiteindelijk ongeveer de helft van het afgesproken bedrag zal ontvangen aan partneralimentatie. Voor de betaler is de partneralimentatie aftrekbaar. Dit maakt dat het voor geen van beide partijen een winstpost wordt. Waar de ontvanger namelijk in zal leveren op het totaal bedrag, zal de betaler een deel van de belasting terug krijgen van de Belastingdienst.

Je kunt er niet van leven
Partner- en kinderalimentatie is dus altijd bruto, daar er nog best wat kosten afgetrokken moeten worden. Het is ook niet zo vreemd dat dit zo geregeld is, het betreft hier namelijk een inkomsten bron waar net zo goed belastingposten op van toepassing zijn als op anderen. Waar men echter niet snel bij stil staat is dat dit het geval is. Maar verkijk u dus niet op een bedrag dat door u en uw ex-partner of, in een erger geval, de rechter is vastgesteld. Hier gaat nog een bepaald percentage vanaf aan belastingen die u als ontvanger niet terug zal ontvangen.

De ontvanger tegemoet komen van een gelijke levensstandaard

Al met al dient een partneralimentatie ook niet meer te zijn dan een extra bijdrage om de ontvanger te kunnen blijven voorzien in een relatief gelijke levensstandaard als tijdens het huwelijk. Het mag niet de hoofd inkomstenbron worden van de ontvanger in kwestie. Dit levert namelijk scheve verhoudingen op waar geen van beide partijen echt heel blij van zal worden.