Duurzaam samenwonen


Duurzaam samenwonen

Wat is duurzaam samenwonen?
In de moderne samenleving zijn er allerlei verschillende vormen en termen om een samenleving of relatie te omschrijven. Nu dat wij allen steeds meer een individu worden en met z’n allen steeds meer behoefte hebben aan een eigen identiteit komt het voor dat we ook behoefte hebben aan meer omschrijvingen. Ook de overheid blijft ze erbij verzinnen om bepaalde regels zo strak mogelijk te houden.

Mazen in de wet moeten natuurlijk zo goed mogelijk voorkomen worden en manier om dit te doen is om ieder klein aspect een naam te geven en het zo op te nemen in de regelgeving. Dit heeft ook betrekking tot uitkeringen en het bepalen van bepaalde heffingen. Wanneer men bijvoorbeeld alleenstaand is wordt er enkel naar diens verdiensten gekeken wanneer de hoogte van een uitkering moet worden bepaald. Maar wanneer iemand gehuwd is, is de hoogte van de uitkering tevens afhankelijk van het inkomen van de ander. Omdat er steeds meer stellen zijn die besluiten niet te trouwen maar simpelweg samen te leven is het voor de overheid steeds lastiger om te bepalen wie nu wel recht heeft op welke hoogte van welke uitkering. Om hierbij te helpen is een extra term in het leven geroepen die bekend staat als duurzaam samenleven.

Hetzelfde als gehuwd
Duurzaam samenleven houdt in dat uzelf en een andere persoon blijvend een gezamenlijke huishouding voeren. Voor sociale diensten zal dat hetzelfde betekenen als gehuwd zijn. Dit betekent dus, bijvoorbeeld voor de bijstand, dat beide inkomsten meetellen voor de hoogte van de uitkering. Een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd wanneer mensen samen hetzelfde hoofdverblijf delen en op financieel gebied op één of andere manier voor elkaar zorgt. Een andere manier is bijvoorbeeld dat men beiden een deel van huishouden doet of boodschappen haalt voor de ander. Het is een zeer specifieke term.