Maakt het nog uit wie de hoofdhuurder is?


Maakt het nog uit wie de hoofdhuurder is?

Maakt het nog uit wie de hoofdhuurder is?
Wanneer u in een huurwoning woont samen met uw partner is het natuurlijk vanzelfsprekend dat u samen de huur betaalt. Ook staat u gezamenlijk op het huurcontract maar is er altijd nog sprake van wie de hoofdhuurder is en wie de medehuurder is. Het is natuurlijk u beider verantwoordelijkheid om de huur te betalen, ook wanneer enige ongeregeldheden ontstaan in de relatie en deze mogelijkerwijs leiden tot een scheiding.

Evenredig aansprakelijk voor de huur

Wanneer u en uw partner in een huurwoning wonen is het niet van toepassing wie er hoofd- of medehuurder is. U bent volgens uw verhuurder allebei evenredig aansprakelijk om aan de huur te blijven voldoen. Pas wanneer uw naam niet langer op het huurcontract staat, bent u niet langer verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Alle zaken voldaan
Na een scheiding is het gebruikelijk dat één van de twee tijdelijk in een andere woning gaat leven tot de zaken er omheen zijn voldaan. Wanneer u in een huurwoning leeft is het belangrijk dat u zich beseft dat, ook tijdens de scheiding, u verantwoordelijk blijft voor een deel van de huur. Maak hier dus goede afspraken over met uw partner en laat desnoods een bemiddelaar mee bepalen over hoe deze afspraken nageleefd kunnen worden.

Wie krijgt het huis toegewezen?

Veel koppels kunnen hier eerlijk en wel uitkomen met elkaar maar het komt toch ook nog steeds voor dat dit niet het geval is. In dit geval zal de rechter bepalen wie van de twee het huis krijgt toegewezen. Deze persoon komt vervolgens op het nieuw op te stellen huurcontract als hoofdhuurder te staan, alleen. Dit betekent ook dat de andere partij niet langer verantwoordelijkheid hoeft af te dragen met betrekking tot het betalen van de huur.