Echtscheidingsbeschikking


Echtscheidingsbeschikking

Wat is de echtscheidingsbeschikking?
Na een scheiding volgt het nodige papierwerk. Dit is een onbekende wereld voor veel mensen en dus is het altijd nog wel even doorbijten net wanneer men besloten heeft om een punt te zetten achter de relatie. Na een scheiding is het belangrijk dat er een aantal zaken in werking worden gesteld. Zo is het belangrijk dat men afspreekt wat men elkaar verschuldigd is. Het document waar dit in staat heet een echtscheidingsconvenant. Deze convenant gaat vervolgens naar de rechter toe, waarna deze een uitspraak zal doen over de echtscheiding. De advocaat gaat vervolgens met de beschikking van deze uitspraak naar de gemeente waar het huwelijk gesloten is. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt dan gevraagd om de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers. De datum van inschrijving is dan de datum waarop het huwelijk is ontbonden. De ambtenaar behoort op de huwelijksakte melding te maken van de echtscheiding en van deze akte kan men weer een afschrift opvragen bij de gemeente. Het officiële bewijs van een echtscheiding is de huwelijksakte met de vermelding van echtscheiding.

Geldigheid echtscheidingsbeschikking; 6 maanden
Deze echtscheidingsbeschikking is echter zes maanden geldig. Dat betekent dat het belangrijk is dat men deze beschikking binnen die periode laat registreren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na zes maanden zal deze beschikking verlopen, wat betekent dat het huwelijk in stand blijft. In het verleden is wel eens voorgekomen dat mensen er terloops achter kwamen dat zij nog steeds getrouwd waren. U kunt zich vast voorstellen wat een vreemde en ongewenste verrassing dat was. Daarom vertrouwen veel mensen de beschikking aan de advocaat toe, zodat ze er zeker van zijn dat de zaken netjes en goed worden afgehandeld. Op die manier voorkomt men dat er ongeregeldheden ontstaan en kunnen beide partijen in alle rust verder gaan met hun leven.