Actuariële korting


Actuariële korting

Wat is actuariële korting?
We werken onszelf allemaal een slag in de rondte. Vaak is het kritiek op de overheid gehoord dat we te lang en te hard door moeten werken terwijl we constant het idee hebben dat de einddatum dichterbij komt. Nu ook, hoor je geregeld dat mensen klagen over de AOW-leeftijd en dat veel mensen nog jarenlang moeten doorwerken voor het pensioen in tegenstelling tot de mensen die twintig jaar geleden de pensioenleeftijd bereikten. Het is een onderwerp wat vrijwel altijd ter discussie staat en het is dan ook een gevoelig onderwerp voor velen.

Niet iedereen, lang niet iedereen zelfs, kan zichzelf de luxe veroorloven om vroegtijdig met pensioen te gaan. Nu zijn er zo de voorbeelden van hen die zich dit wel kunnen veroorloven, je ziet het bijvoorbeeld vaak bij mensen die jarenlang voor Defensie hebben gewerkt. De AOW-leeftijd van deze mensen ligt vele malen lager dan dat van de gemiddelde werknemer. En soms kiezen mensen er zelf voor om eerder met pensioen te gaan. Dit heeft ook betrekking tot andere zaken wanneer het een echtscheiding betreft. Bijvoorbeeld, wanneer u gescheiden bent van uw voormalig partner, heeft u recht op een deel van het pensioen.

Maar, wanneer deze ex-partner besluit om het pensioen eerder te laten ingaan dan wordt het pensioen actuarieel gekort. Dit betekent dat het pensioen verlaagd wordt omdat de persoon in kwestie minder spaart en dus minder rente heeft. Daarnaast is het sterfrisico ook nog eens hoger bij deze mensen. Let er dus goed op dat u weet wanneer uw ex-partner met pensioen gaat, het kan een groot effect hebben op wat u uiteindelijk nog van het pensioen ontvangt. Per slot van rekening blijft u hier te allen tijden recht op hebben als voormalig partner. Laat dat wel bekend zijn.