Alimentatie plicht


Alimentatie plicht

banni

De plicht om alimentatie te betalen
Het is wettelijk bepaald dat ex-partners zorg dragen voor elkaars levensonderhoud na een scheiding.
Het hangt er van af hoe hoog het alimentatiebedrag zal uitvallen. Dat heeft te maken met het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen maandelijks kan vrijmaken voor die alimentatie. Het is ook bepalend hoeveel alimentatie degene die de alimentatie ontvangt nodig heeft als aanvulling op het eigen inkomen.

Afspraken over alimentatie
Je kunt er ook voor kiezen om beide af te zien van partneralimentatie. Dit kun je laten vastleggen in het convenant dat je opstelt bij de scheiding of laat opstellen door een mediator of advocaat. Zeker als beide respecteren dat ieder zijn of haar eigen weg moet gaan kan dat een optie zijn. Er moet wel sprake zijn van voldoende inkomen bij beide partijen. Mocht een van beide ex-partners door omstandigheden recht krijgen op een bijstandsuitkering dan vervalt deze afspraak. Degene die de bijstandsuitkering zal betalen kan kijken of een deel van deze kosten kunnen worden verhaalt op de ex-partner.

Kinderalimentatie
Bij kinderalimentatie gelden in principe dezelfde voorwaarden als bij partneralimentatie al is het wel zo dat kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie. Dat is een wettelijk voorschrift om het welzijn van de kinderen te garanderen. Zeker als het gaat om de inning van kinderalimentatie is de wetgeving streng. Het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage (een soort van incassodienst) zorgt van overheidswege voor de inning van de kinderalimentatie.

Wijzigen van levenssituatie
Het krijgen van een nieuwe relatie kan van invloed zijn op de hoogte van het alimentatiebedrag. Ook een andere werkkring en dus een ander loon kan bepalend zijn voor het bedrag. Aan de andere kant kan een terugval in inkomen, ziekte of arbeidsongeschiktheid van invloed zijn op het alimentatiebedrag. Een herberekening is dan noodzakelijk, hetzij in onderling overleg hetzij via de rechter.

Veel gestelde vragen:

Bekijk ook de volgende alimentatie pagina’s